Koszt postępowania sądowego w sprawie dotyczącej kredytu frankowego

Na pytanie, czy w postępowaniu sądowym potrzebny jest pełnomocnik profesjonalny nie zawsze odpowiadam tak. Czasem wystarczy sama porada prawna i klient sam poradzi sobie w sądzie. Czasem proponuję sporządzone jedynie pierwszego pisma w sprawie wszczynającego postępowanie – pozwu lub wniosku, a później klient również sam sobie da radę w sądzie. Jednak są to sprawy przede wszystkim nieskomplikowane, co do zasady bezsporne, czyli albo bez udziału „obcych” uczestników lub takich, którzy zgadzają się z naszym stanowiskiem i postępowanie sądowe to jedynie formalność. Jednak w innych sprawach, pomoc adwokata jest niezbędna. Widziałam wiele postępowań, które skończyłyby się dla strony korzystniejszym rozwiązaniem, gdyby skorzystała z pomocy adwokata. A nam, prawnikom, o wiele łatwiej jest pomóc w sprawie, niż walczyć z prawomocnymi orzeczeniami, w którymi w większości i tak nie da się nic zrobić.

Po tym wstępie, chciałabym podkreślić wyraźnie, że sprawy o kredyt frankowy bezwzględnie wymagają pomocy profesjonalnego pełnomocnika, czy to adwokata czy radcy prawnego.

Jednak do rzeczy, koszt postępowania sądowego w sprawie o ustalenie nieważności umowy frankowej to wymienione niżej wydatki:

  1. opłata sądowa, już o niej pisałam w poprzednim wpisie na ten temat, wynosi ona zawsze 1.000 zł i jest wnoszona przez powodów – kredytobiorców razem z pozwem, czyli mówią inaczej – płatna z góry. Sąd nie zajmie się sprawą, bez wniesienia tej opłaty,
  2. wynagrodzenie adwokata, które jest ustalane konkretnie umową z adwokatem, choć orientacyjnie można tutaj wskazać, następujące stawki, które wynikają z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości i są ustalane według wartości przedmiotu sporu, tzn. kwoty, która jest dochodzona przez powodów od pozwanego banku. Mówiąc w skrócie, bowiem na wartość przedmiotu sporu w tych sprawach składają się zarówno kwota wpłacona przez kredytobiorców na poczet umowy kredytu plus kwota, na jaką był zawarty kredyt. A więc orientacyjne stawki wynagrodzenia adwokata, z podkreśleniem „orientacyjne” to:

przy wartości przedmiotu sporu powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł

powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł

powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł

powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł

powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

Są to kwoty, które bank, w przypadku wygranej kredytobiorcy będzie obowiązany mu zwrócić po uprawomocnieniu się wyroku w sprawie. Zastrzegam raz jeszcze, że ostateczne wynagrodzenie adwokata to indywidulana umowa danego klienta ze swoim pełnomocnikiem.

Dodatkowym kosztem postępowania może być wynagrodzenie biegłego. Na poczet opinii biegłego, strona która o biegłego wnioskuje obowiązana jest uiścić zaliczkę, a jej wysokość zależy od postanowienia sądu. Koszt biegłego w ostatecznym rozrachunku także obciąża stronę przegrywająca.

W razie pytań, pozostaję do dyspozycji.