Odszkodowanie za opóźniony lot samolotem

Prawa pasażera w związku z opóźnionym lotem samolotem są wskazane w art. 5 Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91L.

W przypadku opóźnienia lotów o długości do 1.500 km odszkodowanie wynosi 250 euro, w przypadku lotów o długości od 1.500 do 3.500 km odszkodowanie to 400 euro, a dla innych lotów 600 euro. Co warto zaznaczyć, mówimy tutaj o lotach wewnątrzwspólnotowych lub takich, gdzie start lub lądowanie miało miejsce na terenie kraju Unii Europejskiej.

Jak należy postępować, gdy spotkało nas opóźnienie lotu? Zanim jeszcze złożymy skargę, warto uzbroić się w materiał dowodowy do ewentualnego późniejszego postępowania sądowego. Przydatne będą bilet bądź umowa z przewoźnikiem (lub biurem podróży, jeśli lot jest częścią świadczenia w ramach umowy o usługę turystyczną), karta pokładowa, zdjęcie tablicy odlotów z odnotowaną informacją o opóźnieniu lotu/opóźnieniu boardingu, itp. Następnie należy złożyć skargę do przewoźnika (konkretnych linii lotniczych, które wykonywały lot). Skargę składa się za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie linii lotniczych na formularzu. Czasem zdarza się, że linie lotnicze same uznają swoją odpowiedzialność i wypłacą należne odszkodowanie. Często także, linie lotnicze negocjują wysokość odszkodowania i chcą w tej kwestii zawierać ugodę. Warto pamiętać, że podpisanie takiej ugody, w której zgadzamy się na mniejsze odszkodowanie niż należne zgodnie z w/w Rozporządzeniem, zamyka w tej kwestii drogę sądową.

Jeśli natomiast linie lotnicze nie chcą wypłacić odszkodowania w ogóle lub w mniejszej wysokości, na co pasażer nie wyraża zgody, należy wnieść pozew do sądu. Linie lotnicze próbują kwestionować swoją odpowiedzialność za opóźniony lot i twierdzą np. Że pasażer nie doznał szkody w związku z opóźnieniem lotu, że opóźnienie wynikało z przyczyn niezależnych od przewoźnika lub, że cena biletu lotniczego była niższa niż wysokość odszkodowania itp. W przeważającej części, takie tłumaczenie jest pozbawione podstaw prawnych i odszkodowanie należy się w pełnej wysokości.

Warto zaznaczyć, iż w wyniku zasądzenia od linii lotniczych odszkodowania za opóźniony lot, sąd zasądzi także odsetki za opóźnienie w płatności tego odszkodowania a także zwrot kosztów postępowania, w tym kosztów profesjonalnego pełnomocnika.

Pozdrawiam Państwa serdecznie.