Zwolnienie od kosztów sądowych

Jak uzyskać zwolnienie od kosztów sądowych i pomoc pełnomocnika z urzędu? Wysokość opłat w niektórych sprawach cywilnych Postępowanie sądowe w naszym kraju jest płatne. Również płatna jest pomoc adwokata, który na Państwa zlecenie reprezentuje Państwa przed sądem. Poza małymi wyjątkami, jeśli wnosimy pozew lub wniosek do sądu, już wraz z tym pismem powinniśmy uiścić opłatę …

Odszkodowanie za opóźniony lot samolotem

Prawa pasażera w związku z opóźnionym lotem samolotem są wskazane w art. 5 Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91L. W przypadku opóźnienia …

Rozwód i co dalej? Skutki rozwodu.

Rozwód i co dalej. Skutki rozwodu. Kiedy posiadamy już prawomocne orzeczenie o rozwodzie warto zastanowić się co dalej. Przedstawiam skutki rozwodu w pigułce. W pierwszej kolejności należy wskazać, że kobieta (lub mężczyzna, jeśli to on zmienił nazwisko po ślubie) po rozwodzie może wrócić do swojego panieńskiego/kawalerskiego nazwiska. Wystarczy, w odpowiednim terminie, złożyć wniosek w Urzędzie …

Czy płacić za żłobek w czasie pandemii?

Analizowane zagadnienie zostanie ograniczone do żłobków i przedszkoli niepublicznych, które prowadzone są przez osoby fizyczne lub prawne, a nie organy samorządu terytorialnego. Punktem wyjścia w tym trudnym czasie będzie zawsze umowa zawarta przez rodziców ze żłobkiem czy przedszkolem. Zamknięcie tych placówek spowodowało, że małe dzieci muszą zostać pod opieką rodziców. Placówki nie świadczą w tym …