Pomoc prawna dla pokrzywdzonych przemocą domową

Przemoc domowa ma różne formy. Może być przemocą fizyczną, czyli najbardziej „medialną” formą, choć w moim odczuciu nie najgroźniejszą. Przemoc domowa może być przemocą psychiczną a także przemocą ekonomiczną i seksualną. Często także spotyka się przypadki, gdzie występuje każda z form przemocy w różnym nasileniu i postaci. W tym artykule postaram się przedstawić możliwe rozwiązania, formy pomocy i wsparcia, które mogą pomóc wyjść z sytuacji przemocowej i stanąć na własnych nogach z poczuciem godności i wytrwać w tym stanie oraz przestać być uzależnionym od agresora.

Według statystyk publikowanych przez Policję, w ramach procedury Niebieskiej Karty, w Polsce w 2019 r. odnotowano ponad 88 tysięcy ofiar przemocy domowej. Ponad 65 tysięcy ofiar to kobiety.

Przyjrzyjmy się jaką postać może przyjmować przemoc domowa. Kiedy o przemocy domowej myśli osoba, która tej przemocy nie doświadcza, to przeważnie ma na myśli przemoc fizyczną, która może polecać na biciu, uderzaniu, popychaniu, okaleczaniu ciała, co może prowadzić do uszkodzenia narządów ciała lub rozstrój zdrowia, ale wcale nie musi nastąpić taki skutek, bowiem agresorzy często tak stosują przemoc fizyczną, aby nie pozostawiała śladów. Przykładem przemocy fizycznej może być takie uderzenie ręką w twarz, wykręcanie rąk itp. Kolejnym rodzajem przemocy domowej jest przemoc psychiczna, która jest już bardzo wyrafinowaną formą przemocy, ponieważ nie zostawia w ogóle widocznych gołym okiem śladów, jednak dla zdrowia psychicznego człowieka, jego poczucia godności jest druzgocąca. Przemoc psychiczna polega na między innymi: braku szacunku w stosunku do ofiary, umniejszanie wartości ofiary, wyzwiska i krzyki, poniżanie w oczach najbliższych i osób trzecich, obarczanie ofiary swoimi problemami, wszczynanie ciągłych awantur, grożenie agresją fizyczną, pozbawianie wolności (np. Zamykanie w pomieszczeniu na klucz, zakaz wychodzenia poza dom), chorobliwa zazdrość. Na końcu wskazań należy także przemoc ekonomiczna, która jest kolejną, po psychicznej, formą przemocy, która bardzo uzależnią ofiarę od agresora i jeszcze bardziej nie pozwala ofierze wyjść z sytuacji przemocowej. Przemoc ekonomiczna polega na kradzieży mienia i pieniędzy ofiary, zaciąganie kredytów i pożyczek często na rzecz ofiary, uzależnianie łożenia na koszty utrzymania rodziny od posłuszeństwa, zakazywanie korzystania z urządzeń lub pomieszczeń w domu. Na końcu należy wskazać także przemoc seksualną, która polega na gwałtach, zmuszaniu do innych czynności seksualnych, sadyzm w pożyciu seksualnym, zmuszanie do kontaktów seksualnych z osobami trzecimi, wyśmiewanie wyglądu ciała. Po więcej wiedzy na temat samego zjawiska ale także po pomoc odsyłam na stronę niebieskalinia.info

2b)zakaz przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu;

Powyżej wskazano tylko niektóre przejawy przemocy. Często ofiara nie zdaje sobie sprawy, że w stosunku do niej stosuje się przemoc. Działania agresora są traktowane jako normalne. Jednak normalne nie są. W momencie, kiedy ofiara zdaje sobie sprawie, że w rodzinie w stosunku do niej lub jej dzieci, dzieje się coś nie tak, zaczyna poszukiwać pomocy. Przedstawiam instrumenty prawnej i instytucje, które pozwolą na oswobodzenie się z przemocy.

Kiedy przemoc fizyczna zagraża życiu lub zdrowi nie ma na co czekać. Tutaj najszybsze instrumenty prawa przewiduje kodek karny. Znęcanie się psychiczne i fizyczne jest przestępstwem. W przypadku wystąpienia długotrwałej agresji w rodzinie, należy zgłosić ten fakt do najbliższej jednostki Policji lub do Prokuratury. Należy zawiadomić o przestępstwie, złożyć zeznania na temat postępowania agresora. Oprócz samej kary, w stosunku do agresora można w postępowaniu karnym domagać się także orzeczenia środka karnego w postaci zakazu zbliżania się do określonych osób.

W pokonaniu problemu przemocy rodzinnej może pomóc także procedura Niebieskiej Karty. W razie przemocy domowej wskazane jest aby zawiadomić Policję i poinformować funkcjonariuszy, że dochodzi do takiej agresji często, a ci powinni zaproponować wdrożenie tej procedury. Wiąże się to z wieloma aspektami nakierowanymi na rozwiązanie złych sytuacji i relacji. Rodzina jest pod opieką zespołu interdyscyplinarnego, dzielnicowy odwiedza rodzinę, gmina organizuje spotkania ze specjalistami.

W przypadku przemocy domowej, która wiąże się z problemem choroby alkoholowej warto także skorzystać z leczenia odwykowego, które w Polsce jest finansowane ze środków publicznych. Jeśli agresor sam nie chce poddać się leczeniu, można spróbować przymusić go do leczenia przez sąd. Rzadko leczenie przymusowe przynosi skutki, jednak czasem przynosi efekty, a co najważniejsze pozwala na ustalenie, że agresor jest uzależniony od alkoholu.

Nie jestem psychologiem. Nie jestem w stanie pomóc w tym zakresie, ale w kancelarii udzielam ofiarom przemocy domowej, które mają problemy finansowe, pomocy prawnej pro bono. Zapraszam do kontaktu.