Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Przyjąć spadek to znaczy złożyć oświadczenie woli (przed notariuszem lub sądem) o tym, że przyjmuję spadek. Jeśli od dnia dowiedzenia się o śmierci spadkodawcy (lub od dnia dowiedzenia się o powołaniu do spadku) nie minęło 6 miesięcy, to przyjmujący spadek spadkobierca może sam dokonać wyboru, czy spadek przyjmuje wprost czy z dobrodziejstwem inwentarza. Natomiast jeśli od dnia dowiedzenia się o powołaniu do spadku minęło więcej niż 6 miesięcy, to nie trzeba składać żadnego oświadczenia, a spadek nabywa się z mocy ustawy z dobrodziejstwem inwentarza.

W terminie 6 miesięcy od dnia dowiedzenia się o powołaniu do spadku, można złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku i nie być spadkobiercą.

Jeśli spadkodawca przyjął spadek wprost to znaczy, że nabył wszystkie prawa i obowiązku spadkodawcy poza osobistymi i odpowiada za długi spadkowe do pełnej wysokości.

Natomiast instytucja spadkobrania z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, że spadkodawca nabył wszystkie prawa i obowiązki spadkodawcy poza tymi osobistymi, których się nie dziedziczy, jednak za długi spadkowe odpowiada jedynie do wysokości wartości spadku. W praktyce oznacza to prostą (na pozór) matematykę. Jeśli wartość spadku to 100.000 zł, a wartość długów to 50.000 zł, to spadkobierca, który dziedziczy z dobrodziejstwem inwentarz odpowiada za długi do wysokości 100.000 zł. Natomiast, jeśli wartość spadku to 100.000 zł, a wartość długów to 150.000 zł, to spadkobierca dziedziczący z dobrodziejstwem inwentarza odpowiada za długi do wysokości 100.000 zł.

W celu wykazania wartości spadku (jego składu i wartości poszczególnych składników spadku) należy sporządzić spis inwentarza, którzy przeprowadza komornik. Spadkobierca, który odziedziczył spadek z dobrodziejstwem inwentarza odpowiada za długi spadkowe całym swoim majątkiem, jednak jedynie do wysokości wartości odziedziczonego spadku. Instytucja ta ma chronić spadkobierców przed dziedziczeniem ogromnych długów, które nie mają żadnego pokrycia w aktywach spadku.

W przypadku, kiedy do spadku nie należą żadne aktywa, to znaczy, jeśli spadkodawca nie posiadał żadnego majątku, środków pieniężnych, ruchomości, nieruchomości, natomiast miał długi, to spadek najlepiej odrzucić. Przy czym należy pamiętać tutaj o zachowaniu ustawowego terminu do złożenia takiego oświadczenia.

Sprawa sądowa o przyjęcie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku to koszt opłaty sądowej – 100 zł od każdego spadkobiercy. Koszt wynagrodzenia adwokata to koszt ok 600 zł, jednak zawsze zależy od konkretnej sprawy i jest ustalany indywidualnie między prawnikiem a klientem.

W kancelarii zajmuję się wszystkimi sprawami z zakresu prawa spadkowego. Zapraszam do kontaktu w celu umówienia spotkania.