Cennik porad prawnych

Wynagrodzenie adwokata uzależnione jest od wielu czynników i ustalane jest z klientem po dokładnej analizie sprawy.

  • Cena sługi zależy od nakładu pracy, zawiłości sprawy, przedmiotu wartości sporu, wymagań klienta i dostępności usługi.
  • Kancelaria oferuje przede wszystkim wynagrodzenie ryczałtowe, czyli przedstawia kwotę za daną usługę lub reprezentację przed sądem.
  • W przypadku stałej współpracy przedsiębiorców z kancelarią, proponujemy wynagrodzenie godzinowe dostosowane do potrzeb danego klienta.
  • Udzielenie porady prawnej przed adwokata nie przekracza 150 zł.
  • Wynagrodzenie może być rozłożone na raty. Oprócz paragonów, wystawiamy także faktury imienne.
  • Koszty adwokackie nie obejmują kosztów sądowych i skarbowych, które zawsze obciążają klienta na podstawie odrębnych zasad, które także szczegółowo należy omówić z adwokatem.

Kancelaria pomaga w uzyskaniu zwolnienia od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych oraz w uzyskaniu pomocy adwokata z urzędu. Instytucje te zarezerwowane są dla najuboższych obywateli, którzy nie mogą sobie pozwolić na zapłatę kosztów sądowych czy skorzystać z pomocy adwokata. Jeśli zachodzi taka potrzeba, pomagam sporządzić stosowny wniosek w tym zakresie.