Zasady działania

Prowadząc obsługę prawną i udzielając porad prawnych, adwokat kieruje się zasadami etyki zawodowej oraz przepisami prawa. Przede wszystkim adwokat związany jest tajemnicą zawodową i nie udziela żadnych informacji o kliencie oraz jego sprawie osobom trzecim. Adwokat ma obowiązek rzetelnie i z najwyższą starannością świadczyć swoje usługi w granicach obowiązywania prawa. Kancelaria gromadzi informacje na temat swoich klientów. Adwokat jest administratorem danych osobowych uzyskanych od klientów i zgodnie z prawem oraz zgodą klienta może je przetwarzać jedynie w zakresie potrzebnym do prawidłowego wykonania na jego rzecz usługi.