Oferta kancelarii

Oferuję pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego, karnego i administracyjnego. Porada prawna może być udzielona na spotkaniu w kancelarii jak również przez internet za pośrednictwem Skype. Koszt porady to zawsze 120 zł.
Udzielam pomocy także przy reprezentacji przed sądami oraz organami administracji. Koszt obsługi ustalany jest indywidualnie.
Przedsiębiorców zapraszam do stałej współpracy przy bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorstwa.