Obsługa prawna dla przedsiębiorców

Kancelaria świadczy usługi prawne dla przedsiębiorców, przede wszystkim w zakresie:

 
  • sporów sądowych przed wszystkimi sądami powszechnymi oraz jednostkami administracji rządowej i samorządowej,
  • postępowań upadłościowych i naprawczych,
  • tworzenia, przekształcania i rozwiązywania spółek prawa handlowego oraz spółek cywilnych,
  • sporządzania i opiniowania umów, w tym w szczególności umów o roboty budowlane, umów agencyjnych, pośrednictwa, dostawy, o dzieło, sprzedaży, leasingu i innych,
  • prawa pracy,
  • prowadzenia negocjacji i udziału w mediacjach i sporach pozasądowych.

Oferta w dziedzinie prawa gospodarczego skierowana jest przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorców. Kancelaria kompleksowo zajmuje się prowadzeniem spraw prawnych przedsiębiorstwa zarówno na zasadach stałej współpracy jak i doraźnej pomocy. Zajmujemy się sprawami o zapłatę z każdego tytułu prawnego (czy to z niezapłaconego długu, czy odszkodowania za szkodę) toczącymi się przed sądami oraz pomagamy wszcząć postępowania upadłościowe lub likwidacyjne. Służymy pomocą przy zakładaniu działalności gospodarczej. Kancelaria specjalizuje się w analizie oraz sporządzaniu umów handlowych oraz pomaga prowadzić negocjacje z kontrahentem.