Prawo rzeczowe

Prawo cywilne, jest to dziedzina, która dotyka każdego obywatela, a może on sobie z tego nie zdawać sprawy. Przedstawię szereg spraw, w których kancelaria udziela pomocy, choć są to tylko przykładowe zagadnienia, bowiem nie sposób wymienić wszystkich problemów. Jednak jesteśmy po to, aby rozwiązać nawet najbardziej zawiłą sprawę. W tej dziedzinie wymagana jest dokładna analiza każdego stanu faktycznego, szczegółowe przestudiowanie dostępnych dokumentów i wreszcie dostosowanie danej instytucji prawa do określonego przypadku.

Celem działania kancelarii jest znalezienie rozwiązania i osiągnięcie celu założonego przez klienta. Czasem postępowanie w danej sprawie ogranicza się do działań pozasądowym, niemniej często adwokat proponuje rozwiązanie, które wymaga postępowania sądowego. Wtedy służymy pomocą na każdym etapie załatwiania sprawy, aż do osiągnięcia zamierzonego celu.

Sprawy z zakresu prawa rzeczowego, to między innymi:

  • zasiedzenie,
  • uwłaszczenie,
  • naruszenie posiadania,
  • ustanowienie służebności drogi koniecznej i innych,
  • zniesienie współwłasności,
  • sprawy z zakresu ksiąg wieczystych.
 

Sprawy z zakresu prawa rzeczowego przeważnie wymagają przeprowadzenie postępowania sądowego. Zapraszam do skorzystania z usług kancelarii, kiedy brak jest dowodów prawa własności nieruchomości, lub kiedy należy takie prawo wykazać, bowiem nabyło się je w drodze zasiedzenia czy uwłaszczenia. Ponadto, kancelaria pomaga także w przeprowadzeniu postępowania o zniesienie współwłasności nieruchomości oraz jej podziału. Dotyczy to także gospodarstw rolnych. Zapraszam także klientów, którzy mają utrudniony dostęp do swoich nieruchomości i chcieliby ustanowić służebność przechodu lub przejazdu bądź inną.