Sprawy ubezpieczeniowe

Sprawy ubezpieczeniowe, to przede wszystkim sprawy o zapłatę dochodzone od ubezpieczyciela.

Sprawy te można podzielić na trzy etapy. W pierwszym etapie, pomagamy zgłosić szkodzę do ubezpieczalni oraz przedstawić stanowisko w sprawie wypadku powodującego szkodzę i zgromadzić potrzebną dokumentację. W dalszym etapie analizujemy propozycję odszkodowania przedstawioną przez ubezpieczalnię lub brak takiej propozycji. Następnie, w razie braku akceptacji zaproponowanej przez ubezpieczalnię kwoty, reprezentujemy klienta przed sądem powszechnym.

W tym obszarze kancelaria zajmuje się uzyskaniem odszkodowania za:

  • uszczerbek na zdrowiu doznanego wskutek wypadku komunikacyjnego,
  • uszczerbek na zdrowiu doznany w związku z błędem w sztuce lekarskiej,
  • wypadek przy pracy,
  • szkody w mieniu, w szczególności, szkody samochodu, motocyklu, oraz wiele innych,
  • inne koszty związane z wypadkiem komunikacyjnym, np. najem auta zastępczego, holowanie, uszkodzenie przedmiotów znajdujących się w samochodzie w czasie wypadku.

Ponadto, kancelaria pomaga dochodzić zadośćuczynienia za doznane krzywdy, ból i cierpienie wywołane wypadkiem i śmiercią osoby bliskiej.