Upadłość konsumencka

Zapraszamy do kancelarii osoby fizyczne, które popadły w długi, Adwokat pomoże poszukać rozwiązania, w tym w szczególności, wszcząć postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Specjalnością kancelarii jest doradztwo w tym zakresie i reprezentowanie przed sądem. W tych sprawach proponujemy zazwyczaj ubieganie się o zwolnienie od kosztów oraz uzyskanie pomocy adwokata z urzędu, aby odciążyć dłużnika od obowiązku ponoszenia wynagrodzenia za usługi prawne.